.

SPATEN 
OKTOBERFEST

תיאור הבירה

20₪
36₪
54₪
BREWDOG
HAZY JANE

תיאור הבירה

28₪
54₪
78₪
HOEGAARDEN 
WITBIER

תיאור הבירה

24₪
42₪
62₪
KRONENBOURG 1664
BLANC

תיאור הבירה

24₪

44₪

66₪

.

LEFFE 
BLOND

תיאור הבירה

22₪
38₪
56₪

.

THORNBRIDGE
 JAMESTOWN

תיאור הבירה

22₪
40₪
60₪

.

PILSNER 
URQUELL

תיאור הבירה

22₪
38₪
56₪

.

PERONI 
PREMIUM LAGER

תיאור הבירה

22₪

38₪
56₪

.

FRANZISKANER 

WEISSBIER

תיאור הבירה

20₪

34₪

50₪

.

BLUE MOON 

BELGIAN WHITE

תיאור הבירה

20₪

34₪

50₪
.

EDELWEISS 

WEISSBIER

תיאור הבירה

20₪

38₪

56₪

.

SHEVЕT

HOP GURU

תיאור הבירה

22
38
56

.

THORNBRIDGE
 GREEN MOUNTAIN

תיאור הבירה

22₪
40₪
60₪

.

SHOSHANA

(שושנע)

תיאור הבירה

24

42

62

.

WEIHENSTEPHANER 

WEISEN

תיאור הבירה

24₪

42₪

62₪

NEW

SPATEN 
OKTOBERFEST

תיאור הבירה

20₪
36₪
54₪

NEW

BREWDOG
HAZY JANE

תיאור הבירה

28₪
54₪
78₪

NEW

HOEGAARDEN WITBIER

תיאור הבירה

24₪
42₪
62₪

NEW

KRONENBOURG 1664
BLANC

תיאור הבירה

24₪

44₪

66₪
LEFFE 
BLOND

תיאור הבירה

22₪
38₪
56₪
THORNBRIDGE 
JAMESTOWN

תיאור הבירה

22₪
40₪
60₪
PILSNER URQUELL

תיאור הבירה

22₪

38₪
56₪
PERONI 
PREMIUM LAGER

תיאור הבירה

22₪

38₪
56₪

FRANZISKANER WEISSBIER

תיאור הבירה

20₪

34₪

50₪

BLUE MOON 

BELGIAN WHITE

תיאור הבירה

20₪

34₪

50₪

EDELWEISS 

WEISSBIER

תיאור הבירה

22₪

38₪

56₪

SHEVЕT

HOP GURU

תיאור הבירה

22
38
56
THORNBRIDGE
 GREEN MOUNTAIN

תיאור הבירה

22₪
40₪
60₪

SHOSHANA

תיאור הבירה

24

42

62
WEIHENSTEPHANER 
WEISEN

תיאור הבירה

24₪

42₪

62₪

כל הזכויות שמורות

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות

הזמנה

Cart is empty

סה"כ לתשלום

לקוח, יקר!

רכישת בירות מבצע 3+1, בירה רביעית הזולה ביניהן אנו מורידים בעצמנו, ברגע קבלת ההזמנה. כרגע אין אופציה לשלם באתר, ואנו עובדים על כך עכשיו (עקב זאת הסכום לא יורד אוטומטי). אחרי כל הזמנה אנו חוזרים ללוקח כדי לדייק על תשלום הסופי. 

?כיצד תרצו לקבל הזמנה
מבצע 3 + 1 אינו תקף בתשלום בכרטיס סיבוס