רק בפברואר

 - הגרלת "Damba" רק בחנות 

"Gift Card's" בסך ₪ 500 

שתף עמוד זה בפייסבוק והשתתף אוטומטית בהגרלה

!ב-31 במרץ

  ?כמה שוברי מתנה יוענקו

  ?היכן ניתן להשתמש בשובר מתנה

  ?תוקף של שובר מתנה

   ?אילו מוצרים אוכל לקנות בשובר מתנה שלי

  ?האם אוכל למסור שובר מתנה שלי לאדם אחר