VALENSI

קוויאר דג בורי מומלח ומיובש

תיאור המוצר

70₪

בוטנים מלוחים קלויים בטעם וואסבי

תיאור המוצר

5₪

.

דג ליבקית מיובש וממולח

תיאור המוצר

19,90₪

.

קרפיון דק מיובש וממולח

תיאור המוצר

19,90₪

.

 קרפיון אדום מיובש וממולח

תיאור המוצר

14₪

.

דג חכליל מיבש וממולח

תיאור המוצר

12₪

.

שרימפס, מלוח מיובש

תיאור המוצר

24₪

.

טבעות דיונון מעושנים, צ'ילי

תיאור המוצר

12₪

.

Черный полосатик 

солено-сушеный

תיאור המוצר

12₪

.

קרוטונים מקמח שיפון בטעם שום

תיאור המוצר

5₪

.

צנימים מחיטה ושיפון בטעם ביקון

תיאור המוצר

3₪

NEW

VALENSI

קוויאר דג בורי מומלח ומיובש

תיאור המוצר

70₪

NEW

בוטנים מלוחים קלויים בטעם וואסבי

תיאור המוצר

5₪

דג ליבקית מיובש וממולח

תיאור המוצר

19,90₪

קרפיון דק מיובש וממולח

תיאור המוצר

19,90₪

 קרפיון אדום מיובש וממולח

 

תיאור המוצר

14₪

Окунь солено-сушеные

תיאור המוצר

12₪

שרימפס, מלוח מיובש

תיאור המוצר

24₪

 טבעות דיונון מעושנים, צ'ילי

תיאור המוצר

12₪

Черный полосатик солено-сушеный

תיאור המוצר

12₪

קרוטונים מקמח שיפון בטעם שום

תיאור המוצר

5₪

צנימים מחיטה ושיפון בטעם ביקון

תיאור המוצר

3₪

כל הזכויות שמורות

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות

הזמנה

    Cart is empty
    הזמנת מינימום ₪ 80