"FRUIT SHOCK"

:הסט כולל 

64₪

"I LOVE IPA 1"

:הסט כולל 

111₪

"חזק MIX"

:הסט כולל 

87₪

״שישה גוונים של STOUT"

:הסט כולל 

94₪

"BEAVERTOWN כיכר"

:הסט כולל 

80₪

"SIREN MAX"

:הסט כולל

114₪

LINDEMANS

Peckeresse

:תיאור הבירה

12₪

.

PETRUS

Tripel

:תיאור הבירה

11₪

.

FILOU

Belgium Ale

:תיאור הבירה

13₪

.

BARBAR

Blond

:תיאור הבירה

13₪

.

KASTEEL

Hoppy

:תיאור הבירה

13₪

.

KASTEEL

Blond

:תיאור הבירה

13₪

"FRUIT SHOCK"

:הסט כולל

64₪

"I LOVE IPA 1"

:הסט כולל

111₪

"חזק MIX"

:הסט כולל

87₪

״שישה גוונים שלSTOUT"

:הסט כולל

94₪

"BEAVERTOWN כיכר"

:הסט כולל

80₪

"SIREN MAX"

:הסט כולל

114₪

NEW

LINDEMANS Peckeresse

:תיאור הבירה

12₪

PETRUS Tripel

:תיאור הבירה

11₪

FILOU Belgium Ale

:תיאור הבירה

13₪

BARBAR Blond

:תיאור הבירה

13₪

KASTEEL Hoppy

:תיאור הבירה

13₪

KASTEEL

Blond

:תיאור הבירה

13₪

כל הזכויות שמורות

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות

הזמנה

Cart is empty

סה"כ לתשלום

לקוח, יקר!

רכישת בירות מבצע 3+1, בירה רביעית הזולה ביניהן אנו מורידים בעצמנו ברגע קבלת ההזמנה. כרגע אין אופציה לשלם באתר, ואנו עובדים על כך עכשיו (עקב זאת הסכום לא יורד אוטומטי). אחרי כל הזמנה אנו חוזרים ללוקח כדי לדייק על תשלום הסופי.Доставка


מבצע 3 + 1 אינו תקף בתשלום בכרטיס סיבוס